Zdecydowanie zalecamy

Posted by

Wirtualizacja versus Chmura

Używanie naprzemiennie pojęć „ chmura” I „wirtualizacja” joke dość powszechne. To nie są synonimy!

Wirtualizacja joke platformą dla większości chmur

I odwrotnie, chmury (IaaS) stanowią platformę dla wirtualizacji. – W modelu Iaas cloud programming aranżuje I zarządza wirtualizacją

Żeby lepiej wyjaśnić zamieszanie powstałe wokół chmury I wirtualizacji należy zrozumieć jak usługi w chmurze I wirtualizacji oddziałują na siebie wzajemnie. W szumie medialnym I marketingowym, pojęcia te są używane równoznacznie co oczywiście joke błędem. kuchnia orientalna warszawa Spróbujmy zatem zdefiniować pojęcia wirtualizacji I chmury I znaleźć różnice I relacje pomiędzy nimi:

Według Wikipedii „ Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez dowolne (w ramach możliwości sprzętowych czy programowych oraz założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika.”

Wirtualizacja quip platformą dla większości chmur. Oznacza to, że demonstrate przetwarzania w chmurze nie byłby możliwy bez zdolności wirtualizacji zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług (sieciowych, systemów operacyjnych, przestrzeni dyskowej itd.). Chociaż dla końcowego użytkownika quip to transparentne, każdy dostawca chmury wykorzystuje do maksimum technologię wirtualizacji na każdym poziomie architektury, aby dostarczyć skalowalność I elastyczność wymaganą do osiągnięcia efektu skali.

Z drugiej strony, chmura joke również wykorzystywana przez większość klientów jako platforma do wirtualizacji. Oznacza to, że najprostszym sposobem na wykorzystanie potencjału wirtualizacji joke skorzystanie z usług w modelu chmury. Użytkownik nie potrzebuje tworzyć własnego środowiska do wirtualizacji I na nim uruchamiać hypervisory, instalować systemy operacyjne, organizować przestrzeń dyskową dostępną przez specyficzne API czy wykorzystywać moc obliczeniową dla kluczowych aplikacji. Wszystkie te możliwości mogą być udostępnione w modelu chmury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *